Wekasaning Jaman

Wong wong wicaksana bakal padha sumunar kaya cahyaning langit, tuwin kang wus nenuntun wong akeh marang kabeneran bakal kaya lintang ing salawas lawase. Nanging kowe Dhaniel, kabel pangandhika iku simpenen,sarta Kitab iku segelen nganti tumeka ing wekasaning jaman, akeh wong kang bakal nitipriksa, apadene kawruh bakal saya wuwuh.

4 thoughts on “Wekasaning Jaman”

  1. Pram … awalnya aku berharap si Phoenix yang wong Yogja bisa menerjemahkan dalam bahasa sehari-hari, tapi ternyata dia malah nanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.